Hulpaanbod

Volwassenen

Psychisch lijden is moeilijk te omschrijven en uit zich vaak in symptomen: depressie, burn-out, angst (fobieën, paniek, sociale angst), alcohol en middelenmisbruik, dwanggedachten en dwanghandelingen, moeilijkheden in de relatie met anderen of seksualiteitsbeleving.

Soms wordt u geconfronteerd met vagere klachten zoals identiteitsproblemen (wie ben ik? Zingeving, zelfvertrouwen, geaardheid), onzekerheid, lusteloosheid, stress, problemen op school of op het werk, verwerkingsproblemen (rouw, trauma), het gevoel geen controle te hebben over het eigen leven, lichamelijke klachten (spanningshoofdpijn, rugklachten, algemene vermoeidheid,…).

Moeilijkheden worden gekenmerkt door een specifieke logica. Elke mens verhoudt zich tot zichzelf, anderen en de wereld op een manier die voor zichzelf werkzaam is. Hoewel ieder mens geconfronteerd wordt met een bepaalde mate van conflict en bepaalde moeilijkheden in het leven, kan er op een bepaald ogenblik iets gebeuren – en wat dat ‘iets’ is, dat hoeft niet meteen duidelijk te zijn – waardoor plots alles vastloopt. Dat ‘vastlopen’ kan op het eerste zicht een duidelijke vorm aannemen: “ik voel me depressief”, “ik kan plots niet meer slapen”, “ik ben angstig” of “ik heb ADHD”, “ik heb gedragsproblemen”, soms is het allemaal veel minder voor de hand liggend. Ook ten aanzien van moeilijkheden verhouden we ons op een zeer specifieke manier en dat op zich betekent dat we daar zelf als mens wel iets over te zeggen hebben.

Wanneer dit psychisch onbehagen ondragelijk wordt kan er een moment komen dat u iets wilt veranderen. Een psycholoog/psychotherapeut kan u ondersteunen bij deze keuze en u helpen deze weg te bewandelen. Het opstarten van een therapie is geen gemakkelijke beslissing. Bepaalde keuzes herzien, bepaalde problemen ondervragen; vraagt moed, tijd en doorzettingsvermogen.

 


Jongeren

Jongeren zitten in de overgangsfase van kindertijd naar volwassenheid. Ze gaan op zoek naar een eigen identiteit. Dit zorgt soms voor een gevoel van verwarring, zowel bij de jongere zelf als bij de omgeving. Sommigen raken in de knoop of lopen vast. Ze vinden niet altijd de woorden om te begrijpen wat er in hen omgaat. Sommige jongeren stellen hierdoor opstandig gedrag en maken het hun omgeving niet altijd gemakkelijk. Andere jongeren trekken zich terug op zichzelf, geven eerder een teneergeslagen indruk. Als ouder zit je met een machteloos gevoel.

In De Spreekkamer willen we plaats maken voor het verhaal van de jongere en zijn ouders. Tijdens de eerste gesprekken wordt dieper ingegaan op de problemen en hulpvraag. Op een respectvolle manier wordt een luisterend oor geboden aan de beleving van de jongere zelf. Jongeren worden soms te weinig gehoord of kunnen zich niet altijd goed uitdrukken. In overleg wordt samen op zoek gegaan naar een gedeelde hulpvraag en worden afspraken gemaakt over de werkwijze. Elke jongere is uniek, er bestaat geen standaardbehandeling.

In vergelijking met kinderen, worden de ouders bij het therapeutisch proces van de jongere minder betrokken. Ze worden uiteraard wel op de hoogte gehouden van de evolutie en kunnen op hun eigen vraag of op vraag van de jongere mee uitgenodigd worden.

Indien aangewezen wordt ook samengewerkt met school, CLB, huis- of kinderarts en eventueel andere betrokken hulpverleners (kinderpsychiater, neuroloog, logopedist…)

Voor wie?

Jongeren die…

 • angstig zijn of snel in paniek slaan
 • moeilijk gedrag stellen, moeilijkheden hebben met regels en grenzen
 • zich onzeker of faalangstig voelen, piekeren
 • zich depressief voelen, kampen met zelfmoordgedachten
 • sociale moeilijkheden ervaren
 • gepest worden of pesten
 • dwangmatig gedrag stellen
 • problemen hebben met eten of slapen
 • zichzelf verwonden
 • moeilijkheden ervaren met de verwerking van de echtscheiding van hun ouders
 • getraumatiseerd zijn
 • lijden aan een autisme/ASS, ADHD…
 • problemen ervaren omwille van adoptie


Kinderen

Kinderen hebben het soms moeilijk om hun gevoelens of gedachten een plaats te geven. Ze voelen zich angstig, verdrietig, boos of lopen de hele tijd te piekeren, hebben weinig zelfvertrouwen… Ze vinden daarbij niet altijd de woorden om te begrijpen wat er in hen omgaat. Sommige kinderen worden hierdoor opstandig en maken het hun omgeving niet altijd gemakkelijk. Andere kinderen trekken zich terug op zichzelf en geven eerder een teneergeslagen indruk. Als ouder zit je met een machteloos gevoel.

In De Spreekkamer willen we plaats maken voor het verhaal van het kind en zijn ouders. In eerste instantie door te spreken, maar ook door te spelen of tekenen met het kind. Elk kind heeft zijn eigenheid, net als elke ouder. Met alle betrokkenen is het dan ook iedere keer opnieuw een zoekproces om voor dit kind een op maat gemaakte behandeling te vinden.

Een eerste gesprek vindt in principe plaats in aanwezigheid van ouders en kind. De ouders worden uitgenodigd om het verhaal van hun kind te vertellen. Op die manier is het voor het kind ook meteen duidelijk waarover de ouders zich zorgen maken.

Via speltherapie krijgen kinderen de mogelijkheid om een beter zicht te krijgen op zichzelf (hun gevoelens, hun gedrag, wat hen drijft…) en hun omgeving. Op regelmatige basis worden ouders mee uitgenodigd om deel uit te maken van dit therapeutisch proces.

Indien aangewezen wordt ook samengewerkt met school, CLB, huis- of kinderarts en eventueel andere betrokken hulpverleners (kinderpsychiater, neuroloog, logopedist…)

Voor wie?

Kinderen die…

 • angstig zijn
 • moeilijk gedrag stellen, moeilijkheden hebben met regels en grenzen
 • zich onzeker of faalangstig voelen, piekeren
 • sociale moeilijkheden ervaren
 • gepest worden of pesten
 • dwangmatig gedrag stellen
 •  moeilijkheden ervaren met de verwerking van de echtscheiding van hun ouders
 • getraumatiseerd zijn
 • lijden aan een autisme/ASS, ADHD…
 • problemen ervaren omwille van adoptie


Peuters en kleuters

Soms heb je als ouder zorgen over je kind. Alle goede adviezen ten spijt blijf je met vragen zitten die niet meteen opgelost raken.

Vragen en zorgen

Dat kan gaan over hele concrete dingen zoals niet willen slapen of eten, veelvuldige driftbuien en ‘crisissen’, niet ‘luisteren’ of moeilijk kunnen omgaan met broertjes of zusjes. Uw kind kan ook lijden onder angsten en verdriet, agressieve uitvallen van anderen of zichzelf. Uw kind vindt zijn plaats niet in de crèche of op school. Misschien wordt het gepest.

Of misschien begrijpt u de reacties van uw kind niet of vindt u dat het om de een of andere reden spaak loopt tussen jullie. Dat kan bijvoorbeeld in een situatie met pleeg- of adoptiekind. Ook voor begeleiding na echtscheiding kan u in De Spreekkamer terecht. We bekijken samen hoe jullie liefhebbende ouders kunnen blijven, zelfs al zijn jullie geen partners meer.

Hoe pakken we dat aan?

Met al deze zorgen en vragen kunnen ouders en kinderen bij ons terecht. In De Spreekkamer luisteren we naar u en uw kind, in woorden of in spel en tekeningen. Zo proberen we samen te achterhalen wat uw kind drijft en hoe het, samen met u, weer verder kan.

Kleine kinderen tot 5 jaar zien we altijd samen met hun ouders. Vanaf die leeftijd kan een kind eventueel ook alleen komen spreken in de speltherapie. Ouders worden dan zeer regelmatig uitgenodigd om de therapie te bespreken.