Ons team

Iedereen met een hulpvraag kan zich aanmelden door rechtstreeks contact op te nemen met de therapeut naar keuze. Dit kan via mail of telefonisch.

Adres: Ralingen 54B, 9940 Evergem

Klinisch psycholoog

Ella Verhegge

Ella Verhegge is klinisch psycholoog en psychotherapeut. Ze studeerde in 2015 af aan de UGent en volgde er ondertussen ook de opleiding psychoanalytische therapie met kinderen, jongeren en gezinnen. Sindsdien deed ze ervaring op als therapeut bij Tejo (therapeuten voor jongeren) en werkte ze nauw samen met enkele jeugdhulpvoorzieningen rond kansen op vrije tijd en netwerkversterking. Verder heeft ze ook ervaring met het werken met kinderen en jongeren met een psychotische en autistische problematiek in een residentiële setting (MPI Le Courtil). Momenteel is ze werkzaam in de kinder- en jeugdpsychiatrie Tilia in Sint-Niklaas, waar ze de psychiatrische opname begeleidt van lagereschoolkinderen en ambulant gezinnen ontvangt met kinderen tussen 0 en 6 jaar.

Kinderen, jongeren en jongvolwassenen kunnen in De Spreekkamer terecht bij Ella. Ze tracht er vooral een rustige en huiselijke plek te creëren waar alles mag vertelt worden. Wanneer woorden ontoereikend blijken, zoeken we een weg via het creatieve of via speltherapie. We vertrekken vanuit de beleving van iemand in de brede zin: binnen het familiale, de schoolcontext, lichamelijke klachten en lichaamsbeeld, ontwikkelingsperspectief,… Wie langskomt blijft aan het stuur van zijn parcours: ‘jij bent de expert van je eigen leven’. We gaan samen op zoek naar wat er juist maakt dat iets vastloopt en wat er nodig is om die knoop te ontwarren.

Tijdens een verkennend gesprek gaan we in op de vragen of klachten die zich aandienen bij jou of je kind. Er wordt ruimte gemaakt om te luisteren naar ieders verhaal, dat kan via het spreken of door tekenen en spel. Het is daarbij wenselijk dat kinderen samen met hun ouder(s) komen de eerste keer, jongeren zijn vrij om dit zelf te bepalen. Ouders zijn de eerste partners en worden tijdens het verloop van de therapie regelmatig betrokken om te spreken over hun kind.

Erkenningsnummer psychologencommissie: 902123499

Visumnummer: 326030

E-mail: ella@despreekkamer.be

GSM: 0485 25 87 55

E: ella@despreekkamer.be
T: 0485 25 87 55
Klinisch psycholoog

Rosa De Geest

Rosa start momenteel geen nieuwe begeleidingen meer op.

Rosa De Geest studeerde af als klinisch psycholoog in 2013. Nadien doctoreerde ze aan de Universiteit van Gent op de vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspychologie, waar ze ook lesgaf aan studenten klinische psychologie. In haar doctoraat onderzocht ze psychotherapieprocessen aan de hand van kwalitatief onderzoek. Ze behaalde haar doctoraat in 2022.

Rosa vervolledigde haar psychoanalytische therapie-opleiding in 2017 aan de UGent. Gedurende twee jaar werkte ze bij Tejo Gent als vrijwilliger-therapeut met jongeren met uiteenlopende vragen en klachten. In het kader van dit werk volgde ze opleidingen in oplossingsgerichte en narratieve therapie. Hiernaast heeft ze ook ervaring in het werken met jongeren met psychose (in het MPI Le Courtil te Doornik). Ze werkt in bijberoep in de spreekkamer sinds 2018.

De therapie is in de eerste plaats een plek waar jouw verhaal centraal staat. In een eerste verkennend gesprek word je uitgenodigd om op je eigen tempo je vraag of klacht vorm te geven. Er wordt hierbij stilgestaan bij de manier van werken en of deze aansluit bij jouw vraag. Samen bekijken we de verschillende facetten van jouw probleem en hoe zij samenhangen. We gaan op zoek naar manieren waarop je terug in het leven kan staan op de wijze die je verlangt. Tijdens de therapie wordt niet enkel stilgestaan bij de moeilijke kanten van je verhaal, maar ook bij je sterke kanten.

In de spreekkamer werkt Rosa met jongeren en volwassenen.

Erkenningsnummer psychologencommissie: 902117066

E-mail: rosa@despreekkamer.be

GSM: 0486 12 00 21

E: rosa@despreekkamer.be
T: 0486 12 00 21
Klinisch psycholoog

Manon Daeren

Manon Daeren is klinisch psychologe (afgestudeerd in 2018), psychotherapeut en werkt sinds het begin van haar loopbaan in de niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdzorg. Op dit moment is ze werkzaam in een Multifunctioneel Centrum te Brussel waar ze kinderen in het Bijzonder Onderwijs met diverse emotionele- en gedragsproblemen (voornamelijk autisme en spraak- en taalstoornissen) begeleidt. Hierbij probeert ze de ouders zoveel mogelijk te betrekken en ruimte te creëren voor een vrij spreken in een veilig kader. Het kind/de jongere optimaal ondersteunen in zijn ontwikkeling en tegelijk aandacht hebben voor de eigenheid van de cliënt staan hierbij centraal.

Samen gaan we op zoek welke betekenis klachten hebben in het groter verhaal en hoe we deze kunnen verlichten. Via diverse therapeutische technieken (spreken, spelen, dansen, tekenen, …) probeert ze voeling te krijgen met de beleving van het kind en vat te krijgen op hoe zij of hij de moeilijkheden ervaart. In samenwerking met de ouders probeert ze het functioneren weer op gang te krijgen, zodat het kind vol vertrouwen de dagelijkse realiteit tegemoet kan gaan.

In De Spreekkamer werkt ze voornamelijk met kinderen, jongeren en hun ouders.

Opleiding:

-Master Klinische Psychologie aan Ugent (2018)

-Permanente Vorming Psychoanalytische therapie met kinderen, jongeren en gezinnen aan Ugent (2022)

– Jaarlijkse bijscholing a.h.v. seminaries, studiedagen, etc…

Erkenningsnummer Psychologencommissie: 942129724

E-mail: manon@despreekkamer.be

Telefoon: 0473 28 88 66

E: manon@despreekkamer.be
T: 0473 28 88 66
Klinisch psycholoog

Matthias Naert

Sinds 2015 ben ik afgestudeerd als klinisch psycholoog aan de UGent. Na het afstuderen heb ik ervaring opgedaan via vrijwilligerswerk, volgde ik een opleiding in het werken met psychodrama en tenslotte heb ik ook een vierjarige opleiding binnen de psychoanalytische therapie voor volwassenen afgerond. Ik ben voltijds aan de slag als zelfstandig psycholoog en ben ook nog actief binnen een andere psychologenpraktijk in Gent.

Doorheen elke therapie probeer ik steeds een plek te maken waar het veilig aanvoelt om vrijuit te spreken over wat jou bezighoudt, je vragen, moeilijkheden, problematieken,… Vanuit jouw vraag en op jouw tempo hoop ik je als een soort compagnon de route te begeleiden in de weg die we afleggen met het oog op het verminderen/verdwijnen van klachten of de mogelijkheid om op een andere manier in het leven te staan, al naargelang de aanmeldingsklacht(en).

Deze klachten kunnen gaan over concrete problemen en diagnoses zoals depressie, burn-out, stress-gerelateerde problemen, relatieproblemen, sociale angst, angst- en stemmingsstoornissen, een psychotische kwetsbaarheid, dwanggedachten, enz. tot wat moeilijker te omschrijven klachten: je voelt je niet goed in je vel, je worstelt met bepaalde (existentiële) vragen,… Al deze klachten kunnen steeds worden ingebracht binnen de therapie.

Binnen De Spreekkamer werk ik met jongeren en volwassenen.

Erkenningsnummer psychologencommissie: 921117745

GSM-nummer: 0474 29 85 24

Mail:  Matthias@despreekkamer.be

E: matthias@despreekkamer.be
T: 0474 29 85 24
Klinisch psycholoog

Anouchka Melikova

Anouchka Melikova studeerde af als Klinisch Psycholoog in 2019. Ze behaalde haar diploma’s in Heidelberg, Berlijn en deels in Gent. In Gent volgt ze ook de postgraduale opleiding “Psychoanalytische psychotherapie met kinderen, jongeren en gezinnen”. Daarnaast werkt ze haar doctoraat af en onderzoekt casusrapportages van psychotische patiënten. 

In de klinische praktijk neemt Anouchka ervaringen mee van Bijzondere Jeugdzorg waar ze kwetsbare gezinnen ondersteunde en toegang tot gepaste hulpverlening bemiddelde. Daarna was ze werkzaam als Klinisch Psycholoog in AZ Nikolaas. Ze was verantwoordelijk voor de leefgroep van 0 tot 6 jaar en werkte ook als liaisonpsycholoog op andere afdelingen van het ziekenhuis (Pediatrie, Neonatologie, Intoxicatie, …). Momenteel werkt ze als Klinisch Psycholoog in KARUS, op de afdeling psychosezorg met de doelgroep adolescenten. Ze is ook verantwoordelijk voor psychodiagnostiek van jongeren op andere afdelingen van het ziekenhuis. 

In de praktijk werkt Anouchka met baby’s, kinderen en jongeren/jongvolwassenen. Bovendien kunnen ook zwangere vrouwen, vrouwen met een kinderwens of na een miskraam bij haar terecht. Haar visie op therapie is samen met de patiënt op zoek gaan naar patronen die hun welbevinden beïnvloeden. Ze wil hen helpen om kracht op te bouwen en ondanks eventuele ongunstige omstandigheden hun geluk zelf te kunnen bepalen. Ze biedt consultaties in het Nederlands, Duits, Engels en Tsjechisch. 

Visumnummer FOD Volksgezondheid: 343597
Erkenningsnummer Psychologencommissie: 942125472

GSM-nummer: 0468 58 85 10

Mail: Anouchka@despreekkamer.be (aanmelding via email mits vermelding van telefoonnummer)

E: anouchka@despreekkamer.be
T: 0468 58 85 10
Klinisch psycholoog

Arjan Vanderwee

Mijn naam is Arjan Vanderwee en ik werk in De Spreekkamer als klinisch psycholoog.
Hiernaast ben ik al vele jaren actief in de Bijzondere Jeugdzorg waar ik insta voor de algemene coördinatie en de therapeutische begeleiding van kinderen, adolescenten en hun gezin.

Kinderen en hun ouders, jongeren en volwassenen kunnen binnen De Spreekkamer bij mij terecht voor elke vorm van psychisch lijden.

De begeleiding start telkens met een intakegesprek, waarna er samen een therapietraject op maat wordt opgesteld, rekening houdend met de vraag, het verlangen en het tempo van elkeen.
De werkwijze is steeds via het gesproken woord. Bij kinderen kan dit spreken gefaciliteerd worden door spel en/of tekenen.
Pijlers zijn daarbij steeds het beroepsgeheim en het respect voor ieders eigenheid.

Opleiding:

– Master in de Klinische Psychologie (Ugent)
– Bijkomende vorming aan het Vormingsinstituut GPP
– 4-jarige therapieopleiding ‘Permanente Vorming in de psychoanalytische therapie met kinderen en jongeren’ (Ugent).
– Continue vorming door seminaries, studiedagen, inter- en supervisies,…

Lid van de BeroepsUnie voor Psychologen.
Aangesloten bij de psychologencommissie met erkenningsnummer 771123500 en visumnummer 320192.

Mail:   Arjan@despreekkamer.be

GSM: 0469/120671

E: arjan@despreekkamer.be
T: 0469 12 06 71
Klinisch psycholoog

Lauranne Vermeyen

Ik ben afgestudeerd als klinisch psycholoog aan de UGent waar ik momenteel een postgraduaat Psychoanalytische Psychotherapie met volwassenen volg.

In het werkveld heb ik ervaring in het werken met jongeren binnen een therapeutische gemeenschap en ben ik nu deeltijds werkzaam als psychologe in een psychiatrische woonvoorziening voor mensen met een langdurige psychiatrische problematiek.

Psychotherapie is ervoor diegene die wensen te spreken over wat moeilijk te zeggen valt, ondraaglijk of onbegrijpelijk is. De ethiek in het therapeutisch handelen is voor mij cruciaal. Via de individuele gesprekken ligt de nadruk op een therapie op maat, gericht op uw eigenheid, steeds aangepast aan uw specifieke vraag en problemen.

Tijdens de eerste gesprekken diepen we uw klachten verder uit. Naargelang het probleem en vraag zullen in samenspraak verdere afspraken gemaakt worden.

Zowel jongeren als volwassenen zijn welkom. Je kan bij mij terecht voor begeleiding rond een brede waaier aan hulpvragen.

Je kan contact opnemen via mail of telefoon.

Erkenningsnummer psychologencommissie: 942131433

Mail:   Lauranne@despreekkamer.be

GSM: 0471/30.31.33

E: lauranne@despreekkamer.be
T: 0471 30 31 33
Klinisch psycholoog i.o.

Rens Goethals

Rens Goethals studeerde af als psychologisch consulent in 2013. Hij heeft nadien een opleiding toegepaste gezondheidswetenschappen gevolgd en een management traineeship afgerond, waarbij hij leidinggaf aan een team van 20 mensen. Sinds 2020 is hij werkzaam binnen het mobiel crisisteam Pharos, verbonden aan het UZ Brussel. Hierbij begeleidt hij zowel adolescenten als volwassenen die zich bevinden in een acute psychologische crisis. Dit zijn voornamelijk personen die kampen met suïcidegedachten, depressie en angsten. Sinds 2022 geeft hij daarnaast individuele therapie als zelfstandige in bijberoep.

In de praktijk werkt Rens met adolescenten en volwassenen. Hierbij kan elke vraag of klacht dienen als aanknopingspunt (kwaadheid, neerslachtigheid, twijfels, prikkelbaarheid, verdriet, angst, schuldgevoelens, etc.). Hij vindt het belangrijk zijn cliënten de tijd en ruimte te bieden om woorden te geven aan hun beleving. Via gesprekstherapie gaat hij samen met hen op zoek naar de zaken waar ze tegenaan lopen, de associaties die gelegd worden, de rode draad over gebeurtenissen heen en de manier waarop bepaalde gebeurtenissen vandaag nog invloed hebben. Zo helpt hij hen terug meer aansluiting te vinden met zichzelf en bewuster in het leven te staan.

Opleidingen:

  • Toegepaste psychologie aan Howest 2013
  • Toegepaste gezondheidswetenschappen aan Howest 2016
  • Extra curriculaire vakken psychoanalyse UGENT 2023
  • Master klinische psychologie aan VUB 2024

E-mail: rens@despreekkamer.be

GSM: 0473 60 57 37

E: rens@despreekkamer.be
T: 0473 60 57 37