Jongeren

Jongeren zitten in de overgangsfase naar volwassenheid. Ze komen los van de kindertijd en zijn op zoek naar hun eigen stem en identiteit. Dit zorgt soms voor een gevoel van verwarring, zowel bij de jongere zelf als bij de omgeving. Sommigen raken in de knoop of lopen vast. Ze worden te weinig gehoord, of vinden niet altijd de woorden om te begrijpen wat er in hen omgaat.

In De Spreekkamer willen we plaats maken voor hun verhaal. Tijdens de eerste gesprekken wordt dieper ingegaan op de problemen en hulpvraag. Elke jongere is uniek, er bestaat geen standaardbehandeling. Op een respectvolle manier wordt een luisterend oor geboden aan de beleving van de jongere zelf. Er wordt samen gezocht naar motivatie, kracht of geaardheid.

In vergelijking met kinderen, worden de ouders bij het therapeutisch proces van de jongere minder betrokken. Ze worden uiteraard wel op de hoogte gehouden van de evolutie en kunnen op hun eigen vraag of op vraag van de jongere mee uitgenodigd worden. Indien aangewezen wordt ook samengewerkt met school, CLB, huisarts of andere betrokken hulpverleners (psychiater, neuroloog, logopedist…).

Voor wie?

Jongeren die…

  • angstig zijn of snel in paniek slaan
  • zich niet goed voelen in het gezin
  • moeilijk gedrag stellen, moeilijkheden hebben met regels en grenzen
  • zich onzeker of faalangstig voelen, piekeren
  • zich depressief voelen
  • kampen met zelfmoordgedachten
  • sociale moeilijkheden ervaren
  • gepest worden of pesten
  • dwangmatig gedrag stellen of dwanggedachten hebben
  • problemen hebben met eten of slapen
  • zichzelf verwonden
  • moeilijkheden ervaren met de echtscheiding van hun ouders
  • getraumatiseerd zijn
  • het gevoel hebben dat er iets niet klopt met de wereld
  • lijden aan een autisme/ASS, ADHD…
  • vragen hebben over genderidentiteit
  • iemand dierbaar hebben verloren
hulpaanbod