Jongeren

Jongeren zitten in de overgangsfase van kindertijd naar volwassenheid. Ze gaan op zoek naar een eigen identiteit. Dit zorgt soms voor een gevoel van verwarring, zowel bij de jongere zelf als bij de omgeving. Sommigen raken in de knoop of lopen vast. Ze vinden niet altijd de woorden om te begrijpen wat er in hen omgaat. Sommige jongeren stellen hierdoor opstandig gedrag en maken het hun omgeving niet altijd gemakkelijk. Andere jongeren trekken zich terug op zichzelf, geven eerder een teneergeslagen indruk. Als ouder zit je met een machteloos gevoel.

In De Spreekkamer willen we plaats maken voor het verhaal van de jongere en zijn ouders. Tijdens de eerste gesprekken wordt dieper ingegaan op de problemen en hulpvraag. Op een respectvolle manier wordt een luisterend oor geboden aan de beleving van de jongere zelf. Jongeren worden soms te weinig gehoord of kunnen zich niet altijd goed uitdrukken. In overleg wordt samen op zoek gegaan naar een gedeelde hulpvraag en worden afspraken gemaakt over de werkwijze. Elke jongere is uniek, er bestaat geen standaardbehandeling.

In vergelijking met kinderen, worden de ouders bij het therapeutisch proces van de jongere minder betrokken. Ze worden uiteraard wel op de hoogte gehouden van de evolutie en kunnen op hun eigen vraag of op vraag van de jongere mee uitgenodigd worden.

Indien aangewezen wordt ook samengewerkt met school, CLB, huis- of kinderarts en eventueel andere betrokken hulpverleners (kinderpsychiater, neuroloog, logopedist…)

Voor wie?

Jongeren die…

 • angstig zijn of snel in paniek slaan
 • moeilijk gedrag stellen, moeilijkheden hebben met regels en grenzen
 • zich onzeker of faalangstig voelen, piekeren
 • zich depressief voelen, kampen met zelfmoordgedachten
 • sociale moeilijkheden ervaren
 • gepest worden of pesten
 • dwangmatig gedrag stellen
 • problemen hebben met eten of slapen
 • zichzelf verwonden
 • moeilijkheden ervaren met de verwerking van de echtscheiding van hun ouders
 • getraumatiseerd zijn
 • lijden aan een autisme/ASS, ADHD…
 • problemen ervaren omwille van adoptie