Centrum voor Psychotherapie

Ons team

Iedereen met een hulpvraag kan zich aanmelden door rechtstreeks contact op te nemen met de therapeut naar keuze. Dit kan via mail of telefonisch.

Adres: Ralingen 54B, 9940 Evergem

Klinisch psycholoog

Ella Verhegge

Ella Verhegge is klinisch psycholoog. Ze studeerde in 2015 af aan de UGent en volgt er momenteel de opleiding psychoanalytische therapie met kinderen, jongeren en gezinnen. Sinds 2017 is zij aan de slag als therapeut bij Tejo, waar ze jongeren tussen 10 en 20 jaar laagdrempelig en kortdurend terug in hun kracht helpt. Naast het werken als psychotherapeut, begeleidt Ella een project met als focus het vergroten van de kansen op vrije tijd voor jongeren die in een de jeugdhulpvoorziening verblijven, met als doel het versterken van hun netwerk en sociale vaardigheden. Verder heeft ze ook ervaring met het werken met kinderen en jongeren met een psychotische en autistische problematiek in een residentiële setting (MPI Le Courtil).

Kinderen, jongeren en jongvolwassenen kunnen in De Spreekkamer terecht bij Ella. Tijdens een verkennend gesprek gaan we in op de vragen of klachten die zich aandienen bij jou of je kind. Er wordt ruimte gemaakt om te luisteren naar ieders verhaal, dat kan via het spreken of door tekenen en spel. Het is daarbij wenselijk dat kinderen samen met hun ouder(s) komen de eerste keer, jongeren zijn vrij om dit zelf te bepalen. Ouders zijn de eerste partners en worden tijdens het verloop van de therapie regelmatig betrokken om te spreken over hun kind.

Erkenningsnummer psychologencommissie: 902123499

E-mail: ella@despreekkamer.be

GSM: 0485 50 50 07

E: ella@despreekkamer.be
T: 0485 50 50 07
Klinisch psycholoog

Lize Desmaricaux

Lize Desmaricaux is klinisch psycholoog. Ze behaalde haar diploma aan de universiteit van Gent en volgde een deel van haar studies aan de universiteit van Rennes (Frankrijk). Momenteel specialiseert ze zich verder binnen de Permanente Vorming voor psychoanalytische therapie met kinderen, jongeren en gezinnen.

Binnen een veilige ruimte en vertrouwensband wil Lize jou graag helpen om beter te begrijpen en te verwoorden wat jou bezighoudt, wat moeilijk loopt en wat misschien voor problemen zorgt. Vandaaruit wil ze samen met jou zoeken naar manieren om daar een plaats aan te geven en een eigen weg te vinden waar je je goed bij voelt.

Afhankelijk van de leeftijd, maar ook waar iemand zich het best in kan vinden, werkt Lize met gesprekken, tekeningen, spel, verhalen, enzovoort.

In de Spreekkamer werkt Lize met kinderen, jongeren en hun ouders.

U kan zowel in het Nederlands, Frans als Engels bij haar terecht.

Email: lize@despreekkamer.be

Telefoon: 0497 93 82 89

E: lize@despreekkamer.be
T: 0497 93 82 89
Klinisch psycholoog

Rosa De Geest

Rosa De Geest studeerde af als klinisch psycholoog in 2013. Sinds 2014 doctoreert ze aan de Universiteit van Gent op de vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspychologie, waar ze ook lesgeeft aan studenten klinische psychologie. In haar doctoraat onderzoekt ze psychotherapieprocessen aan de hand van kwalitatief onderzoek. Hiervoor neemt ze onder meer interviews af bij mensen met depressieve klachten. Ze volgt sinds 2013 de opleiding tot psychoanalytisch therapeut aan de UGent. Gedurende twee jaar werkte ze bij Tejo Gent als vrijwilliger-therapeut met jongeren met uiteenlopende vragen en klachten. In het kader van dit werk volgde ze opleidingen in oplossingsgerichte en narratieve therapie. Hiernaast heeft ze ook ervaring in het werken met jongeren met psychose (in het MPI Le Courtil te Doornik) en het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking (in vzw De Lork te Brussel).

De therapie is in de eerste plaats een plek waar jouw verhaal centraal staat. In een eerste verkennend gesprek word je uitgenodigd om op je eigen tempo je vraag of klacht vorm te geven. Er wordt hierbij stilgestaan bij de manier van werken en of deze aansluit bij jouw vraag. Samen bekijken we de verschillende facetten van jouw probleem en hoe zij samenhangen. We gaan op zoek naar manieren waarop je terug in het leven kan staan op de wijze die je verlangt. Tijdens de therapie wordt niet enkel stilgestaan bij de moeilijke kanten van iemands verhaal, maar ook bij diens sterke kanten.

In de spreekkamer werkt Rosa met jongeren en volwassenen.

Erkenningsnummer psychologencommissie: 902117066

E-mail: rosa@despreekkamer.be

GSM: 0486 12 00 21

E: rosa@despreekkamer.be
T: 0486 12 00 21
Klinisch psycholoog

Manon Daeren

Manon Daeren is klinisch psychologe (afgestudeerd in 2018 aan UGent) en werkt sinds het begin van haar loopbaan in de niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdzorg. Op dit moment is ze werkzaam in een Multifunctioneel Centrum te Brussel waar ze kinderen uit het Bijzonder Onderwijs met diverse emotionele- en gedragsproblemen (voornamelijk autisme en spraak- en taalstoornissen) begeleidt. Hierbij probeert ze de ouders zoveel mogelijk te betrekken en ruimte te creëren voor een vrij spreken in een veilig kader. Daarnaast geeft ze laagdrempelige therapie aan jongeren binnen TEJO Gent waarbij ze hen helpt in hun groei naar volwassenheid. Het kind/de jongere optimaal ondersteunen in zijn ontwikkeling en tegelijk aandacht hebben voor de eigenheid van de cliënt staan hierbij centraal.

Samen gaan we op zoek welke betekenis klachten hebben in het groter verhaal en hoe we deze kunnen verlichten. Via diverse therapeutische technieken (spreken, spelen, dansen, tekenen, …) probeert ze voeling te krijgen met de beleving van het kind en vat te krijgen op hoe zij of hij de moeilijkheden ervaart. In samenwerking met de ouders probeert ze het functioneren weer op gang te krijgen, zodat het kind vol vertrouwen de dagelijkse realiteit tegemoet kan gaan.

Teneinde haar expertise en opleiding te vervolledigen volgt Manon een vierjarige psychoanalytische therapie-opleiding (UGent), gefocust op het werken met kinderen, jongeren en gezinnen.

In De Spreekkamer werkt ze met kinderen, jongeren en hun ouders.

Erkenningsnummer Psychologencommissie: 942129724

E-mail: manon@despreekkamer.be

Telefoon: 0473 28 88 66

E: manon@despreekkamer.be
T: 0473 28 88 66
Klinisch psycholoog

Matthias Naert

inds 2015 ben ik afgestudeerd als klinisch psycholoog aan de UGent. Na het afstuderen heb ik ervaring opgedaan via vrijwilligerswerk, volgde ik een opleiding in het werken met psychodrama en tenslotte heb ik ook een vierjarige opleiding binnen de psychoanalytische therapie voor volwassenen afgerond. Ik ben voltijds aan de slag als zelfstandig psycholoog en ben ook nog actief binnen een andere psychologenpraktijk in Gent.

Doorheen elke therapie probeer ik steeds een plek te maken waar het veilig aanvoelt om vrijuit te spreken over wat jou bezighoudt, je vragen, moeilijkheden, problematieken,… Vanuit jouw vraag en op jouw tempo hoop ik je als een soort compagnon de route te begeleiden in de weg die we afleggen met het oog op het verminderen/verdwijnen van klachten of de mogelijkheid om op een andere manier in het leven te staan, al naargelang de aanmeldingsklacht(en).

Deze klachten kunnen gaan over concrete problemen en diagnoses zoals depressie, burn-out, stress-gerelateerde problemen, relatieproblemen, sociale angst, angst- en stemmingsstoornissen, een psychotische kwetsbaarheid, dwanggedachten, enz. tot wat moeilijker te omschrijven klachten: je voelt je niet goed in je vel, je worstelt met bepaalde (existentiële) vragen,… Al deze klachten kunnen steeds worden ingebracht binnen de therapie.

Binnen De Spreekkamer werk ik met jongeren en volwassenen.

Erkenningsnummer psychologencommissie: 921117745

GSM-nummer: 0474 29 85 24

Mail:  Matthias@despreekkamer.be

E: matthias@despreekkamer.be
T: 0474 29 85 24
Klinisch psycholoog

Anouchka Melikova

Anouchka Melikova studeerde af als Klinisch Psycholoog in 2019. Ze behaalde haar diploma’s aan de universiteit van Heidelberg, Berlijn en deels in Gent. In Gent volgt ze ook de opleiding ‘Psychoanalytische therapie en psychoanalyse met kinderen, jongeren en gezinnen. In de klinische praktijk neemt ze werkervaringen mee vanuit de jeugdzorg, forensische psychiatrie en haar privépraktijk. Op dit moment is ze aangesteld als Klinisch Psycholoog in het AZ Nikolaas. Daar is ze verantwoordelijk voor de begeleiding van kinderen in de leefgroep van nul tot zes jaar en hun ouders. Daarnaast is ze als liaisonpsychologe (voor de leeftijdsgroep van 0 tot 18 jaar) werkzaam op andere afdelingen van het ziekenhuis (Pediatrie, Neonatologie, Intoxicatie, …). Naast haar klinische praktijk werkt Anouchka haar doctoraat af aan de universiteit van Gent. Hier onderzoekt ze de impact van de tijdsperiode en de psychotherapeutische aanpak op  casusrapportage.

Anouchka werkt met baby’s, kinderen en jongeren. Bovendien kunnen ook zwangere vrouwen en vrouwen die graag zwanger willen worden met hun hulpvraag bij haar terecht.

Anouchka ziet therapie niet als de zoektocht naar het verwijderen of behandelen van ‘symptomen’. In plaats daarvan wil ze samen met haar patiënten op zoek gaan naar patronen die hun welbevinden beïnvloeden. Ze wil hen helpen om kracht op te bouwen en ondanks eventuele ongunstige omstandigheden zelf hun geluk te bepalen.

Anouchka biedt consultaties in Nederlands, Duits, Engels en Tsjechisch/Slowaaks

GSM-nummer: 0468 58 85 10

Mail: Anouchka@despreekkamer.be (aanmelding via email mits vermelding van telefoonnummer)

E: anouchka@despreekkamer.be
T: 0468 58 85 10
Klinisch psycholoog

Arjan Vanderwee

Mijn naam is Arjan Vanderwee, klinisch psycholoog.
Naast mijn werk in De Spreekkamer ben ik al vele jaren actief in de Bijzondere Jeugdzorg waar ik insta voor de algemene coördinatie en de therapeutische begeleiding van kinderen, adolescenten en hun ouders.

Kinderen (en hun ouders), jongeren en jongvolwassenen kunnen hier in de praktijk bij mij terecht voor elke vorm van psychisch lijden.

De begeleiding start telkens met een intakegesprek, vervolgens wordt er samen een therapietraject op maat opgesteld, rekening houdend met de vraag, het verlangen en het tempo van elkeen.
De werkwijze is steeds via het gesproken woord. Bij kinderen kan dit spreken gefaciliteerd worden door spel en/of tekenen. Pijlers zijn daarbij steeds het beroepsgeheim en het respect voor ieders eigenheid.

Opleiding:

– Master in de Klinische Psychologie (Ugent)
– Bijkomende vorming aan het Vormingsinstituut GPP
– 4-jarige therapieopleiding ‘Permanente Vorming in de psychoanalytische therapie met kinderen en jongeren’ (Ugent).
– Continue vorming door seminaries, studiedagen, inter- en supervisies,…

Lid van de BeroepsUnie voor Psychologen.
Aangesloten bij de psychologencommissie met erkenningsnummer 771123500 en visumnummer 320192.

Mail:   Arjan@despreekkamer.be

GSM: 0469/120671

E: arjan@despreekkamer.be
T: 0469 12 06 71
Klinisch psycholoog

Lauranne Vermeyen

Ik ben afgestudeerd als klinisch psycholoog aan de UGent waar ik momenteel een postgraduaat Psychoanalytische Psychotherapie met volwassenen volg.

In het werkveld heb ik ervaring in het werken met jongeren binnen een therapeutische gemeenschap en ben ik nu deeltijds werkzaam als psychologe in een psychiatrische woonvoorziening voor mensen met een langdurige psychiatrische problematiek.

Psychotherapie is ervoor diegene die wensen te spreken over wat moeilijk te zeggen valt, ondraaglijk of onbegrijpelijk is. De ethiek in het therapeutisch handelen is voor mij cruciaal. Via de individuele gesprekken ligt de nadruk op een therapie op maat, gericht op uw eigenheid, steeds aangepast aan uw specifieke vraag en problemen.

Tijdens de eerste gesprekken diepen we uw klachten verder uit. Naargelang het probleem en vraag zullen in samenspraak verdere afspraken gemaakt worden.

Zowel jongeren als volwassenen zijn welkom. Je kan bij mij terecht voor begeleiding rond een brede waaier aan hulpvragen.

Je kan contact opnemen via mail of telefoon.

Erkenningsnummer psychologencommissie: 942131433

Mail:   Lauranne@despreekkamer.be

GSM: 0471/30.31.33

E: lauranne@despreekkamer.be
T: 0471 30 31 33

Adres: Ralingen 54B, 9940 Evergem