Volwassenen

Psychisch lijden is moeilijk te omschrijven en uit zich vaak in symptomen: depressie, burn-out, angst (fobieën, paniek, sociale angst), alcohol en middelenmisbruik, dwanggedachten en dwanghandelingen, moeilijkheden in de relatie met anderen of seksualiteitsbeleving.

Soms wordt u geconfronteerd met vagere klachten zoals identiteitsproblemen (wie ben ik? Zingeving, zelfvertrouwen, geaardheid), onzekerheid, lusteloosheid, stress, problemen op school of op het werk, verwerkingsproblemen (rouw, trauma), het gevoel geen controle te hebben over het eigen leven, lichamelijke klachten (spanningshoofdpijn, rugklachten, algemene vermoeidheid,…).

Moeilijkheden worden gekenmerkt door een specifieke logica. Elke mens verhoudt zich tot zichzelf, anderen en de wereld op een manier die voor zichzelf werkzaam is. Hoewel ieder mens geconfronteerd wordt met een bepaalde mate van conflict en bepaalde moeilijkheden in het leven, kan er op een bepaald ogenblik iets gebeuren – en wat dat ‘iets’ is, dat hoeft niet meteen duidelijk te zijn – waardoor plots alles vastloopt. Dat ‘vastlopen’ kan op het eerste zicht een duidelijke vorm aannemen: “ik voel me depressief”, “ik kan plots niet meer slapen”, “ik ben angstig” of “ik heb ADHD”, “ik heb gedragsproblemen”, soms is het allemaal veel minder voor de hand liggend. Ook ten aanzien van moeilijkheden verhouden we ons op een zeer specifieke manier en dat op zich betekent dat we daar zelf als mens wel iets over te zeggen hebben.

Wanneer dit psychisch onbehagen ondragelijk wordt kan er een moment komen dat u iets wilt veranderen. Een psycholoog/psychotherapeut kan u ondersteunen bij deze keuze en u helpen deze weg te bewandelen. Het opstarten van een therapie is geen gemakkelijke beslissing. Bepaalde keuzes herzien, bepaalde problemen ondervragen; vraagt moed, tijd en doorzettingsvermogen.