Kinderen

Kinderen hebben het soms moeilijk om hun gevoelens of gedachten een plaats te geven. Ze voelen zich angstig, verdrietig, boos of lopen de hele tijd te piekeren, hebben weinig zelfvertrouwen…

Kinderen vinden niet altijd de woorden om te begrijpen wat er in hen omgaat. Sommige kinderen worden hierdoor opstandig, anderen trekken zich eerder terug. Als ouder zit je met een machteloos gevoel, maak je je zorgen en stel je je vragen over hoe je je kind kan ondersteunen.

In De Spreekkamer willen we plaats maken voor het verhaal van het kind en zijn ouders. In eerste instantie door te spreken, maar ook door te spelen of tekenen met het kind. Elk kind heeft zijn eigenheid, net als elke ouder.

Een eerste gesprek vindt in principe plaats in aanwezigheid van ouders en kind. De ouders worden uitgenodigd om het verhaal van hun kind te vertellen. Op die manier is het voor het kind ook meteen duidelijk waarover de ouders zich zorgen maken. Via speltherapie krijgen kinderen de mogelijkheid om een beter zicht te krijgen op zichzelf (hun gevoelens, hun gedrag, wat hen drijft…) en hun omgeving.

Op regelmatige basis worden ouders mee uitgenodigd om deel uit te maken van dit therapeutisch proces. Indien aangewezen wordt ook samengewerkt met school, CLB, huis- of kinderarts en eventueel andere betrokken hulpverleners (kinderpsychiater, neuroloog, logopedist…).

Voor wie?

Kinderen die…

 • angstig zijn of snel in paniek slaan
 • woede-uitbarstingen hebben
 • moeilijk gedrag stellen, moeilijkheden hebben met regels en grenzen
 • zich onzeker voelen, piekeren
 • zich somber voelen
 • het moeilijk hebben om vrienden te maken
 • gepest worden of pesten
 • dwangmatig gedrag stellen of dwanggedachten hebben
 • problemen hebben met eten of slapen
 • zichzelf verwonden
 • moeilijkheden ervaren met de echtscheiding van hun ouders
 • getraumatiseerd zijn
 • iemand dierbaar hebben verloren
 • lijden aan een autisme/ASS, ADHD…
hulpaanbod