Kinderen

Kinderen hebben het soms moeilijk om hun gevoelens of gedachten een plaats te geven. Ze voelen zich angstig, verdrietig, boos of lopen de hele tijd te piekeren, hebben weinig zelfvertrouwen… Ze vinden daarbij niet altijd de woorden om te begrijpen wat er in hen omgaat. Sommige kinderen worden hierdoor opstandig en maken het hun omgeving niet altijd gemakkelijk. Andere kinderen trekken zich terug op zichzelf en geven eerder een teneergeslagen indruk. Als ouder zit je met een machteloos gevoel.

In De Spreekkamer willen we plaats maken voor het verhaal van het kind en zijn ouders. In eerste instantie door te spreken, maar ook door te spelen of tekenen met het kind. Elk kind heeft zijn eigenheid, net als elke ouder. Met alle betrokkenen is het dan ook iedere keer opnieuw een zoekproces om voor dit kind een op maat gemaakte behandeling te vinden.

Een eerste gesprek vindt in principe plaats in aanwezigheid van ouders en kind. De ouders worden uitgenodigd om het verhaal van hun kind te vertellen. Op die manier is het voor het kind ook meteen duidelijk waarover de ouders zich zorgen maken.

Via speltherapie krijgen kinderen de mogelijkheid om een beter zicht te krijgen op zichzelf (hun gevoelens, hun gedrag, wat hen drijft…) en hun omgeving. Op regelmatige basis worden ouders mee uitgenodigd om deel uit te maken van dit therapeutisch proces.

Indien aangewezen wordt ook samengewerkt met school, CLB, huis- of kinderarts en eventueel andere betrokken hulpverleners (kinderpsychiater, neuroloog, logopedist…)

Voor wie?

Kinderen die…

  • angstig zijn
  • moeilijk gedrag stellen, moeilijkheden hebben met regels en grenzen
  • zich onzeker of faalangstig voelen, piekeren
  • sociale moeilijkheden ervaren
  • gepest worden of pesten
  • dwangmatig gedrag stellen
  •  moeilijkheden ervaren met de verwerking van de echtscheiding van hun ouders
  • getraumatiseerd zijn
  • lijden aan een autisme/ASS, ADHD…
  • problemen ervaren omwille van adoptie