Baby’s en kleuters

Soms heb je als nieuwe ouder zorgen over je kind. Alle goede adviezen ten spijt blijf je als ouder met vragen zitten die niet meteen opgelost raken. Dat kan gaan over hele concrete dingen zoals niet willen slapen of eten, veelvuldige driftbuien en ‘crisissen’, niet ‘luisteren’ of moeilijk kunnen omgaan met broertjes of zusjes. Kinderen kunnen ook lijden onder angsten en verdriet of agressieve uitvallen van anderen of zichzelf. Hierbij is het soms moeilijk de reacties van het kind te begrijpen of loopt het soms spaak in de ouder-kind relatie.

Soms lopen de dingen niet zoals verwacht bij de komst van een nieuwe baby. De roze wolk blijft uit of de verwachtte intuïtieve verbondenheid is niet vanzelfsprekend. Er kan ondersteuning nodig zijn om te spreken rond een (moeilijke) bevalling of de impact van kinderen krijgen op een relatie.

Met al deze zorgen en vragen kunnen jullie bij ons terecht. In de Spreekkamer gaan we aan het werk met de relatie tussen ouder en kind. We luisteren naar jou en we bekijken wat het gedrag van je kind vertelt. Hierbij hebben we oog voor alle facetten van de ontwikkeling. Zo proberen we samen te achterhalen wat je kind drijft en zoeken we hoe het, samen met jou, weer verder kan.

Kleine kinderen tot 5 jaar zien we vaak samen met hun ouders. Vanaf die leeftijd kan een kind ook alleen komen in de speltherapie. Ouders worden dan regelmatig uitgenodigd voor terugkoppeling.

hulpaanbod