Peuters en kleuters

Soms heb je als ouder zorgen over je kind. Alle goede adviezen ten spijt blijf je met vragen zitten die niet meteen opgelost raken.

Vragen en zorgen

Dat kan gaan over hele concrete dingen zoals niet willen slapen of eten, veelvuldige driftbuien en ‘crisissen’, niet ‘luisteren’ of moeilijk kunnen omgaan met broertjes of zusjes. Uw kind kan ook lijden onder angsten en verdriet, agressieve uitvallen van anderen of zichzelf. Uw kind vindt zijn plaats niet in de crèche of op school. Misschien wordt het gepest.

Of misschien begrijpt u de reacties van uw kind niet of vindt u dat het om de een of andere reden spaak loopt tussen jullie. Dat kan bijvoorbeeld in een situatie met pleeg- of adoptiekind. Ook voor begeleiding na echtscheiding kan u in De Spreekkamer terecht. We bekijken samen hoe jullie liefhebbende ouders kunnen blijven, zelfs al zijn jullie geen partners meer.

Hoe pakken we dat aan?

Met al deze zorgen en vragen kunnen ouders en kinderen bij ons terecht. In De Spreekkamer luisteren we naar u en uw kind, in woorden of in spel en tekeningen. Zo proberen we samen te achterhalen wat uw kind drijft en hoe het, samen met u, weer verder kan.

Kleine kinderen tot 5 jaar zien we altijd samen met hun ouders. Vanaf die leeftijd kan een kind eventueel ook alleen komen spreken in de speltherapie. Ouders worden dan zeer regelmatig uitgenodigd om de therapie te bespreken.