Wie zijn wij

Ella

Ella Verhegge is klinisch psycholoog. Ze studeerde in 2015 af aan de UGent en volgt er momenteel de opleiding psychoanalytische therapie met kinderen, jongeren en gezinnen. Sinds 2017 is zij aan de slag als therapeut bij Tejo, waar ze jongeren tussen 10 en 20 jaar laagdrempelig en kortdurend terug in hun kracht helpt. Naast het werken als psychotherapeut, begeleidt Ella een project met als focus het vergroten van de kansen op vrije tijd voor jongeren die in een de jeugdhulpvoorziening verblijven, met als doel het versterken van hun netwerk en sociale vaardigheden. Verder heeft ze ook ervaring met het werken met kinderen en jongeren met een psychotische en autistische problematiek in een residentiële setting (MPI Le Courtil).

Kinderen, jongeren en jongvolwassenen kunnen in De Spreekkamer terecht bij Ella. Tijdens een verkennend gesprek gaan we in op de vragen of klachten die zich aandienen bij jou of je kind. Er wordt ruimte gemaakt om te luisteren naar ieders verhaal, dat kan via het spreken of door tekenen en spel. Het is daarbij wenselijk dat kinderen samen met hun ouder(s) komen de eerste keer, jongeren zijn vrij om dit zelf te bepalen. Ouders zijn de eerste partners en worden tijdens het verloop van de therapie regelmatig betrokken om te spreken over hun kind.

Erkenningsnummer psychologencommissie: 902123499

E-mail: ella@despreekkamer.be

GSM: 0485 50 50 07

Lize

Lize Desmaricaux is klinisch psycholoog. Ze behaalde haar diploma aan de universiteit van Gent en volgde een deel van haar studies aan de universiteit van Rennes (Frankrijk). Momenteel specialiseert ze zich verder binnen de Permanente Vorming voor psychoanalytische therapie met kinderen, jongeren en gezinnen.

Binnen een veilige ruimte en vertrouwensband wil Lize jou graag helpen om beter te begrijpen en te verwoorden wat jou bezighoudt, wat moeilijk loopt en wat misschien voor problemen zorgt. Vandaaruit wil ze samen met jou zoeken naar manieren om daar een plaats aan te geven en een eigen weg te vinden waar je je goed bij voelt.

Afhankelijk van de leeftijd, maar ook waar iemand zich het best in kan vinden, werkt Lize met gesprekken, tekeningen, spel, verhalen, enzovoort.

In de Spreekkamer werkt Lize met kinderen, jongeren en hun ouders.

U kan zowel in het Nederlands, Frans als Engels bij haar terecht.

Email: lize@despreekkamer.be

Telefoon: 0497 93 82 89

Rosa

rosa

Rosa De Geest studeerde af als klinisch psycholoog in 2013. Sinds 2014 doctoreert ze aan de Universiteit van Gent op de vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspychologie, waar ze ook lesgeeft aan studenten klinische psychologie. In haar doctoraat onderzoekt ze psychotherapieprocessen aan de hand van kwalitatief onderzoek. Hiervoor neemt ze onder meer interviews af bij mensen met depressieve klachten. Ze volgt sinds 2013 de opleiding tot psychoanalytisch therapeut aan de UGent. Gedurende twee jaar werkte ze bij Tejo Gent als vrijwilliger-therapeut met jongeren met uiteenlopende vragen en klachten. In het kader van dit werk volgde ze opleidingen in oplossingsgerichte en narratieve therapie. Hiernaast heeft ze ook ervaring in het werken met jongeren met psychose (in het MPI Le Courtil te Doornik) en het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking (in vzw De Lork te Brussel).

De therapie is in de eerste plaats een plek waar jouw verhaal centraal staat. In een eerste verkennend gesprek word je uitgenodigd om op je eigen tempo je vraag of klacht vorm te geven. Er wordt hierbij stilgestaan bij de manier van werken en of deze aansluit bij jouw vraag. Samen bekijken we de verschillende facetten van jouw probleem en hoe zij samenhangen. We gaan op zoek naar manieren waarop je terug in het leven kan staan op de wijze die je verlangt. Tijdens de therapie wordt niet enkel stilgestaan bij de moeilijke kanten van iemands verhaal, maar ook bij diens sterke kanten.

In de spreekkamer werkt Rosa met jongeren en volwassenen.

Erkenningsnummer psychologencommissie: 902117066

E-mail: rosa@despreekkamer.be

GSM: 0486 12 00 21

Manon

Manon Daeren is klinisch psychologe (afgestudeerd in 2018 aan UGent) en werkt sinds het begin van haar loopbaan in de niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdzorg. Op dit moment is ze werkzaam in een Multifunctioneel Centrum te Brussel waar ze kinderen uit het Bijzonder Onderwijs met diverse emotionele- en gedragsproblemen (voornamelijk autisme en spraak- en taalstoornissen) begeleidt. Hierbij probeert ze de ouders zoveel mogelijk te betrekken en ruimte te creëren voor een vrij spreken in een veilig kader. Daarnaast geeft ze laagdrempelige therapie aan jongeren binnen TEJO Gent waarbij ze hen helpt in hun groei naar volwassenheid. Het kind/de jongere optimaal ondersteunen in zijn ontwikkeling en tegelijk aandacht hebben voor de eigenheid van de cliënt staan hierbij centraal.

Samen gaan we op zoek welke betekenis klachten hebben in het groter verhaal en hoe we deze kunnen verlichten. Via diverse therapeutische technieken (spreken, spelen, dansen, tekenen, …) probeert ze voeling te krijgen met de beleving van het kind en vat te krijgen op hoe zij of hij de moeilijkheden ervaart. In samenwerking met de ouders probeert ze het functioneren weer op gang te krijgen, zodat het kind vol vertrouwen de dagelijkse realiteit tegemoet kan gaan.

Teneinde haar expertise en opleiding te vervolledigen volgt Manon een vierjarige psychoanalytische therapie-opleiding (UGent), gefocust op het werken met kinderen, jongeren en gezinnen.

In De Spreekkamer werkt ze met kinderen, jongeren en hun ouders.

Erkenningsnummer Psychologencommissie: 942129724

E-mail: manon@despreekkamer.be

Telefoon: 0473 28 88 66

 

De Spreekkamer - Hulpvraag