Wie zijn wij

Christoph

Christoph-MoonenChristoph Moonen is filosoof, doctor in de theologie en psychotherapeut. In 2014 behaalde hij zijn getuigschrift als psychoanalytisch therapeut aan de universiteit Gent. Sedert 2011 is Christoph verbonden aan de stafdienst zinzorg en pastoraat van het psychiatrisch centrum Dr. Guislain. Daarnaast is hij momenteel werkzaam als lector aan de UC Leuven-Limburg waar hij in 2014 een kwalitatief onderzoek voltooide over ondraaglijk existentieel lijden in de geestelijke gezondheidszorg.

E-mail: christoph@despreekkamer.be

GSM: 0485 174 933

Eline

Eline Trenson is klinisch psycholoog/psychotherapeute. Zij studeerde af als klinisch psychologe in 2006 en behaalde in 2010 haar getuigschrift als psychoanalytisch therapeut aan de universiteit van Gent. Naast consultaties in privépraktijk is zij werkzaam als wetenschappelijk personeel aan de universiteit Gent op de vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie waar ze de therapieopleidingen en permanente vormingen organiseert en coördineert. Daarnaast staat ze in voor onderwijs en werkt ze als onderzoekster mee aan lopend psychotherapieonderzoek op de vakgroep.

Zij werkt met jongeren, jong-volwassenen, volwassenen en ouderen. Het therapeutisch middel waarmee zij aan de slag gaat is de taal/het spreken vanuit de idee dat elke persoon zich op een specifieke manier ten opzichte van zijn moeilijkheden verhoudt en daar iets over te vertellen heeft. Zij creëert in de therapie een ruimte waar dat spreken ten volle kan verschijnen en waar alles kan en mag gezegd worden. Op die manier wordt een context gecreëerd waarin de mensen in die ruimte via het spreken eigen handvaten ontdekken om aan de slag te gaan met de logica van hun verhaal en het doorwerken van de eraan gekoppelde gevoelens en gedachten.

Erkenningsnummer psychologencommissie: 83113545

Tot oktober 2019 ben ik niet in de mogelijkheid om nieuwe mensen op te starten. Ik verwijs u graag door naar mijn collega’s in de Spreekkamer. Dank voor uw begrip.

E-mail: eline@despreekkamer.be

GSM: 0474 676 354

Herbert

Herbert-BeuselingHerbert Beuseling is klinisch psycholoog/psychotherapeut. Hij studeerde in 2001 af als klinisch psycholoog. Daarna volgde hij nog een opleiding Theaterwetenschappen en volgt hij de opleiding tot psychoanalytisch therapeut aan de Universiteit Gent.

Naast zijn werk binnen De Spreekkamer, werkt Herbert sinds 2004 als psycho-pedagogisch consulent bij het Vrij CLB Waas en Dender. Al meer dan tien jaar werkt hij met kinderen en jongeren die kampen met diverse moeilijkheden, o.a. emotionele en/of gedragsmoeilijkheden. Eveneens ligt een groot accent op het werken met de ‘omgeving’ van de leerling: de leerkrachten, de ouders en eventueel betrokken hulpverleners. Herbert was eveneens aan de slag als theatermaker. Hij creëerde heel wat voorstellingen samen met kinderen, jongeren, amateurs en mensen met een beperking.

In De spreekkamer werkt Herbert met kinderen, jongeren en volwassenen.

Erkenningsnummer psychologencommissie: 781108367

E-mail: herbert@despreekkamer.be

GSM: 0486 214 967

 

Hilde

Hilde Van DurmeHilde Van Durme is kinderpsycholoog/psychotherapeute. Ze studeerde af als ontwikkelings- en klinisch psycholoog en specialiseerde zich in het therapeutisch werken met kleine kinderen. Ze heeft een grote voorliefde voor het werken met peuters/kleuters en lagereschoolkinderen. Naast het werk als therapeut werkt Hilde Van Durme als psycholoog in het kinderdagverblijf Roodebeek in Brussel en geeft ze voor het VCOK vormingen over ‘kleinekinderonderwerpen’ aan begeleiders, onthaalouders en ouders.

In het therapeutisch werk met kinderen worden ouders steeds betrokken. Ouders en kinderen komen doorgaans samen voor het eerste gesprek. Daarna wordt samen bekeken wat de beste weg is om te gaan.

Bij hele kleine kinderen komen ouder(s) en kind samen. Zo krijgt iedereen ruimte om te spreken. Ouders met taal, kinderen ook met tekenen of spel.

Vanaf ongeveer 5 jaar kan een kind ook alleen komen, ouders al dan niet in de wachtkamer. Ouders worden dan regelmatig uitgenodigd om samen te spreken over hun kind en zijn evolutie.

E-mail: hilde@despreekkamer.be

GSM: 0473 480 580

Ruth

RuthRuth Inslegers is klinisch psycholoog/psychotherapeute. Zij studeerde af als klinisch psychologe in 2007 en behaalde haar getuigschrift psychoanalytische therapie in 2010 aan de universiteit van Gent. Een jaar later rondde ze haar doctoraat in de psychologie af. Ze werkt reeds acht jaar aan de vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie aan de Universiteit Gent waar ze onderzoek naar psychotherapieprocessen combineert met haar onderwijsopdrachten. Daarnaast werkt ze sinds 2012 als klinisch psycholoog/ psychotherapeute in een privépraktijk. In de Spreekkamer wil ze een veilige ruimte crëeren waar u terecht kan om de moeilijkheden die u ervaart te verwoorden. Vanuit een respectvolle en open houding gaat ze samen met u op zoek naar een geschikte manier om uw verhaal te bespreken en de moeilijkheden waarop u botst te bewerken.

Psychotherapie is voor Ruth mensen vanuit hun eigen verhaal de mogelijkheid geven nieuwe wegen in te slaan of op een andere manier om te gaan met hindernissen op hun pad. In de therapie zal ze steeds rekening houden met de eigenheid van elke persoon om samen aan de slag te gaan met zijn/haar uniek verhaal.

Ruth werkt in de Spreekkamer met jong-volwassenen en volwassenen en ouderen.

Erkenningsnummer psychologencommissie: 842111340

E-mail: ruth@despreekkamer.be

GSM: 0472 70 82 38

Wendy

Wendy-DosscheWendy Dossche studeerde af als klinisch psycholoog in 2007 aan de universiteit van Gent. Een deel van haar opleiding volgde zij aan de universiteit van Rennes II (Frankrijk). In 2013 behaalde zij bijkomend een getuigschrift psychoanalytische therapie aan de universiteit van Gent. Zij werkte 2 jaar in het psychiatrisch ziekenhuis Onze Lieve Vrouw op een afdeling voor mensen met een psychotische problematiek. Sinds 2009 werkt zij als psycholoog/psychotherapeut in het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Noord-West-Vlaanderen met volwassenen en ouderen. Daarnaast is zij verbonden als praktijkassistent op de vakgroep psychoanalyse en raadplegingspsychologie aan de universiteit van Gent.

De stap naar een psycholoog is niet altijd vanzelfsprekend. U kan contact opnemen voor een verkennend gesprek waarin er ruimte wordt gemaakt om de klachten en verwachtingen onder woorden te brengen. Daarin bespreekt zij met u de manier van werken, rekening houdend met het tempo en de eigenheid van de persoon die zich aanmeldt.

Psychotherapie betekent in dialoog gaan, in de eerste plaats met jezelf, om antwoorden te vinden of tot andere keuzes te komen in het leven. Het is een zoektocht die moed vraagt om door te zetten. In die zoektocht word je ondersteund, door onbevooroordeeld beluisterd te worden. Doorheen vragen, hypotheses en interpretaties helpt Wendy mee uitzoeken wat er toe doet voor jou. Op die manier kan je komen tot andere keuzes of ‘verandering’. Psychische problemen, gebeurtenissen en ervaringen kunnen doorheen de gesprekken op een andere manier begrepen of verwerkt worden.

Zij werkt met jongvolwassenen, volwassenen en ouderen. Indien aangewezen kan er gewerkt worden met mensen uit de directe omgeving.

Erkenningsnummer psychologencommissie: 701114156

E-mail: wendy@despreekkamer.be

GSM: 0499 152 103

Michiel

Michiel is als medewerker van het Mobiel Care Team verbonden aan het Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge. Vanuit deze functie heeft hij ervaring met de ondersteuning van kinderen en jongeren binnen een niet-residentiële context. Daarnaast volgt hij een postgraduaat tot psychoanalytisch therapeut aan de Universiteit van Gent. Eerder behaalde hij een diploma van maatschappelijk werk aan de Arteveldehogeschool. In de Spreekkamer werkt hij als psychotherapeut met volwassenen. In beide functies ervaart Michiel dagelijks de kwetsbaarheden waarmee vele mensen te maken krijgen.

Doorheen het leven kan men geconfronteerd worden met vragen rond zichzelf of over anderen. Dikwijls loopt men vast doordat vroegere antwoorden op één of andere manier onvoldoende zijn. Soms lijken deze ook geheel te ontbreken. Vaak is het op dat moment waarbij men niet langer weet wat te denken, te voelen, of hoe te reageren, dat de stap naar een psychotherapeut kan worden gezet. Door middel van het spreken wordt er dan op zoek gegaan naar antwoorden die het leven opnieuw dragelijker maken. Michiel hecht er veel belang aan om ieder persoon die hiermee geconfronteerd wordt in zijn eigenheid te beluisteren met veel respect voor de vragen die iemand hierbij heeft.

In de spreekkamer werkt Michiel met jongeren en volwassenen.

E-mail: michiel@despreekkamer.be

GSM: 0499 60 90 23

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Rosa

rosa

Rosa De Geest studeerde af als klinisch psycholoog in 2013. Sinds 2014 doctoreert ze aan de Universiteit van Gent op de vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspychologie, waar ze ook lesgeeft aan studenten klinische psychologie. In haar doctoraat onderzoekt ze psychotherapieprocessen aan de hand van kwalitatief onderzoek. Hiervoor neemt ze onder meer interviews af bij mensen met depressieve klachten. Ze volgt sinds 2013 de opleiding tot psychoanalytisch therapeut aan de UGent. Gedurende twee jaar werkte ze bij Tejo Gent als vrijwilliger-therapeut met jongeren met uiteenlopende vragen en klachten. In het kader van dit werk volgde ze opleidingen in oplossingsgerichte en narratieve therapie. Hiernaast heeft ze ook ervaring in het werken met jongeren met psychose (in het MPI Le Courtil te Doornik) en het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking (in vzw De Lork te Brussel).

De therapie is in de eerste plaats een plek waar jouw verhaal centraal staat. In een eerste verkennend gesprek word je uitgenodigd om op je eigen tempo je vraag of klacht vorm te geven. Er wordt hierbij stilgestaan bij de manier van werken en of deze aansluit bij jouw vraag. Samen bekijken we de verschillende facetten van jouw probleem en hoe zij samenhangen. We gaan op zoek naar manieren waarop je terug in het leven kan staan op de wijze die je verlangt. Tijdens de therapie wordt niet enkel stilgestaan bij de moeilijke kanten van iemands verhaal, maar ook bij diens sterke kanten.

In de spreekkamer werkt Rosa met jongeren en volwassenen.

Erkenningsnummer psychologencommissie: 902117066

E-mail: rosa@despreekkamer.be

GSM: 0486 12 00 21

Ann Sofie

ann-sofie-claeys

Ann Sofie Claeys studeerde in 2008 af als klinisch psychologe. In 2015 startte zij de opleiding tot psychoanalytisch therapeut eveneens aan de universiteit van Gent. Zij werkt sinds het begin van haar carrière in de bijzondere jeugdzorg. Eerst was dit in een begeleidingstehuis voor kinderen en jongeren te Brugge en nu sinds 2010 in een observatiecentrum eveneens voor kinderen en jongeren. Ze probeert er samen met de jongeren en hun context een uitweg te vinden voor de moeilijkheden die zij ondervinden.

In De Spreekkamer wil zij gehoor geven aan de individuele last die mensen ondervinden. Ze luistert onbevooroordeeld naar het verhaal dat elk afzonderlijk brengt en gaat samen met de persoon op zoek naar hoe men terug vat kan krijgen op zijn/haar eigen leven. Ze wil iedereen de kans bieden om te spreken over wat hen echt bezighoudt. Ze gelooft erin dat iedere mens een kracht in zich draagt om zijn eigen verlangen te realiseren, maar dat deze vaak gehinderd of geremd wordt. Via het spreken kan men zich echter bewust worden van deze remmingen en hindernissen en dit maakt het mogelijk om beperkende patronen te doorbreken.

In De Spreekkamer werkt Ann Sofie met jongeren en jong-volwassenen en volwassenen.

Erkenningsnummer psychologencommissie: 852114639

E-mail: annsofie@despreekkamer.be

GSM: 0495 44 32 34

Leen

Leen Titeca is ervaren lichaamsgericht therapeut en psychotherapeut in opleiding. Zij werkt sinds 2002 als psychomotorisch therapeut in het PC Caritas te Melle. Van 2008 tot 2012 combineerde zij dit werk met een studie tot creatief dans-en bewegingstherapeut. Sinds 2016 volgt zij de opleiding tot psychoanalytisch psychotherapeut aan de universiteit van Gent.

Psychotherapie begint bij het vertellen aan een ander die onbevooroordeeld luistert en de tijd neemt om te zoeken naar opheldering. Hierdoor ontstaan er nieuwe mogelijkheden om de symptomen of klachten aan te pakken. Zo wordt elke klacht en elk symptoom beluisterd in zijn specifieke vorm, waarbij de ‘persoonlijkheid’ en subjectiviteit alle plaats verdient.

E-mail: leen@despreekkamer.be

GSM: 0477 81 08 36

Liza

Liza Notaerts studeerde af als klinisch psycholoog in 2015. Ze is sindsdien werkzaam aan de Universiteit Gent waar ze meewerkte aan verscheidene onderzoeksprojecten en startte in Oktober 2018 een doctoraat op de vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie. Haar doctoraat gaat over veranderingsprocessen tijdens psychotherapie; daarnaast geeft ze ook les aan studenten klinische psychologie.
Liza heeft sinds 2015 ervaring als klinisch psycholoog in een privé-praktijk en startte in 2018 tevens de opleiding tot psychoanalytisch therapeut. Daarnaast was ze reeds werkzaam bij Brusselleer Basiseducatie, waarbij ze les gaf aan vluchtelingen en hen begeleidde in hun proces van integratie.

In de Spreekkamer werkt Liza met jongeren, (jong)volwassenen en ouderen. Psychotherapie betekent voor haar om een veilige ruimte te creëren waar je vrij kan spreken en vragen, moeilijkheden en problemen waar je mee geconfronteerd worden, kan verwoorden. Vanuit een open en onbevooroordeelde houding luistert ze naar jouw verhaal. Van daaruit gaat ze samen met jou op zoek naar een manier om met je klachten om te gaan, andere keuzes te maken of verandering te bewerkstelligen.

Psychotherapie is een zoektocht en de stap zetten naar een psycholoog is niet vanzelfsprekend. Je kan steeds contact opnemen voor een verkennend gesprek. Liza geeft, indien gewenst, ook therapie in het Engels.

Erkenningsnummer psychologencommissie: 922115037

E-mail: liza@despreekkamer.be

GSM: 0474 72 54 99

De Spreekkamer - Hulpvraag