Matthias Naert

Sinds 2015 ben ik afgestudeerd als klinisch psycholoog aan de UGent. Na het afstuderen heb ik ervaring opgedaan via vrijwilligerswerk, volgde ik een opleiding in het werken met psychodrama en tenslotte heb ik ook een vierjarige opleiding binnen de psychoanalytische therapie voor volwassenen afgerond. Ik ben voltijds aan de slag als zelfstandig psycholoog en ben ook nog actief binnen een andere psychologenpraktijk in Gent.

Doorheen elke therapie probeer ik steeds een plek te maken waar het veilig aanvoelt om vrijuit te spreken over wat jou bezighoudt, je vragen, moeilijkheden, problematieken,… Vanuit jouw vraag en op jouw tempo hoop ik je als een soort compagnon de route te begeleiden in de weg die we afleggen met het oog op het verminderen/verdwijnen van klachten of de mogelijkheid om op een andere manier in het leven te staan, al naargelang de aanmeldingsklacht(en).

Deze klachten kunnen gaan over concrete problemen en diagnoses zoals depressie, burn-out, stress-gerelateerde problemen, relatieproblemen, sociale angst, angst- en stemmingsstoornissen, een psychotische kwetsbaarheid, dwanggedachten, enz. tot wat moeilijker te omschrijven klachten: je voelt je niet goed in je vel, je worstelt met bepaalde (existentiële) vragen,… Al deze klachten kunnen steeds worden ingebracht binnen de therapie.

Binnen De Spreekkamer werk ik met jongeren en volwassenen.

Erkenningsnummer psychologencommissie: 921117745

E-mail: Matthias@despreekkamer.be

GSM: 0474 29 85 24