Manon Daeren

Manon Daeren is klinisch psychologe (afgestudeerd in 2018 aan UGent) en werkt sinds het begin van haar loopbaan in de niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdzorg. Op dit moment is ze werkzaam in een Multifunctioneel Centrum te Brussel waar ze kinderen uit het Bijzonder Onderwijs met diverse emotionele- en gedragsproblemen (voornamelijk autisme en spraak- en taalstoornissen) begeleidt. Hierbij probeert ze de ouders zoveel mogelijk te betrekken en ruimte te creëren voor een vrij spreken in een veilig kader. Daarnaast geeft ze laagdrempelige therapie aan jongeren binnen TEJO Gent waarbij ze hen helpt in hun groei naar volwassenheid. Het kind/de jongere optimaal ondersteunen in zijn ontwikkeling en tegelijk aandacht hebben voor de eigenheid van de cliënt staan hierbij centraal.

Samen gaan we op zoek welke betekenis klachten hebben in het groter verhaal en hoe we deze kunnen verlichten. Via diverse therapeutische technieken (spreken, spelen, dansen, tekenen, …) probeert ze voeling te krijgen met de beleving van het kind en vat te krijgen op hoe zij of hij de moeilijkheden ervaart. In samenwerking met de ouders probeert ze het functioneren weer op gang te krijgen, zodat het kind vol vertrouwen de dagelijkse realiteit tegemoet kan gaan.

Teneinde haar expertise en opleiding te vervolledigen volgt Manon een vierjarige psychoanalytische therapie-opleiding (UGent), gefocust op het werken met kinderen, jongeren en gezinnen.

In De Spreekkamer werkt ze met kinderen, jongeren en hun ouders.

Erkenningsnummer Psychologencommissie: 942129724

E-mail: manon@despreekkamer.be

GSM: 0473 28 88 66