Meerstemmigheid vanuit De Spreekkamer

Clinici aan het woord over hun praktijk € 3 aan de ingang

Donderdag 8 juni 2017 van 19u30 – 21u00

Iedereen welkom!

Inschrijven: Een deur en nog een deur…