Ella Verhegge

Ella Verhegge is klinisch psycholoog en psychotherapeut. Ze studeerde in 2015 af aan de UGent en volgde er ondertussen ook de opleiding psychoanalytische therapie met kinderen, jongeren en gezinnen. Sindsdien deed ze ervaring op als therapeut bij Tejo (therapeuten voor jongeren) en werkte ze nauw samen met enkele jeugdhulpvoorzieningen rond kansen op vrije tijd en netwerkversterking. Verder heeft ze ook ervaring met het werken met kinderen en jongeren met een psychotische en autistische problematiek in een residentiële setting (MPI Le Courtil). Momenteel is ze werkzaam in de kinder- en jeugdpsychiatrie Tilia in Sint-Niklaas, waar ze de psychiatrische opname begeleidt van lagereschoolkinderen en ambulant gezinnen ontvangt met kinderen tussen 0 en 6 jaar.

Kinderen, jongeren en jongvolwassenen kunnen in De Spreekkamer terecht bij Ella. Ze tracht er vooral een rustige en huiselijke plek te creëren waar alles mag vertelt worden. Wanneer woorden ontoereikend blijken, zoeken we een weg via het creatieve of via speltherapie. We vertrekken vanuit de beleving van iemand in de brede zin: binnen het familiale, de schoolcontext, lichamelijke klachten en lichaamsbeeld, ontwikkelingsperspectief,… Wie langskomt blijft aan het stuur van zijn parcours: ‘jij bent de expert van je eigen leven’. We gaan samen op zoek naar wat er juist maakt dat iets vastloopt en wat er nodig is om die knoop te ontwarren.

Tijdens een verkennend gesprek gaan we in op de vragen of klachten die zich aandienen bij jou of je kind. Er wordt ruimte gemaakt om te luisteren naar ieders verhaal, dat kan via het spreken of door tekenen en spel. Het is daarbij wenselijk dat kinderen samen met hun ouder(s) komen de eerste keer, jongeren zijn vrij om dit zelf te bepalen. Ouders zijn de eerste partners en worden tijdens het verloop van de therapie regelmatig betrokken om te spreken over hun kind.

Erkenningsnummer psychologencommissie: 902123499

Visumnummer: 326030

E-mail: ella@despreekkamer.be

GSM: 0485 25 87 55