Arjan Vanderwee

Mijn naam is Arjan Vanderwee en ik werk in De Spreekkamer als klinisch psycholoog.
Hiernaast ben ik al vele jaren actief in de Bijzondere Jeugdzorg waar ik insta voor de algemene coördinatie en de therapeutische begeleiding van kinderen, adolescenten en hun gezin.

Kinderen en hun ouders, jongeren en volwassenen kunnen binnen De Spreekkamer bij mij terecht voor elke vorm van psychisch lijden.

De begeleiding start telkens met een intakegesprek, waarna er samen een therapietraject op maat wordt opgesteld, rekening houdend met de vraag, het verlangen en het tempo van elkeen.
De werkwijze is steeds via het gesproken woord. Bij kinderen kan dit spreken gefaciliteerd worden door spel en/of tekenen.
Pijlers zijn daarbij steeds het beroepsgeheim en het respect voor ieders eigenheid.

Opleiding:

– Master in de Klinische Psychologie (Ugent)
– Bijkomende vorming aan het Vormingsinstituut GPP
– 4-jarige therapieopleiding ‘Permanente Vorming in de psychoanalytische therapie met kinderen en jongeren’ (Ugent).
– Continue vorming door seminaries, studiedagen, inter- en supervisies,…

Lid van de BeroepsUnie voor Psychologen.
Aangesloten bij de psychologencommissie met erkenningsnummer 771123500 en visumnummer 320192.

E-mail: Arjan@despreekkamer.be

GSM: 0469 12 06 71