Rosa De Geest

Rosa De Geest studeerde af als klinisch psycholoog in 2013. Sinds 2014 doctoreert ze aan de Universiteit van Gent op de vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspychologie, waar ze ook lesgeeft aan studenten klinische psychologie. In haar doctoraat onderzoekt ze psychotherapieprocessen aan de hand van kwalitatief onderzoek. Hiervoor neemt ze onder meer interviews af bij mensen met depressieve klachten. Ze volgt sinds 2013 de opleiding tot psychoanalytisch therapeut aan de UGent. Gedurende twee jaar werkte ze bij Tejo Gent als vrijwilliger-therapeut met jongeren met uiteenlopende vragen en klachten. In het kader van dit werk volgde ze opleidingen in oplossingsgerichte en narratieve therapie. Hiernaast heeft ze ook ervaring in het werken met jongeren met psychose (in het MPI Le Courtil te Doornik) en het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking (in vzw De Lork te Brussel).

De therapie is in de eerste plaats een plek waar jouw verhaal centraal staat. In een eerste verkennend gesprek word je uitgenodigd om op je eigen tempo je vraag of klacht vorm te geven. Er wordt hierbij stilgestaan bij de manier van werken en of deze aansluit bij jouw vraag. Samen bekijken we de verschillende facetten van jouw probleem en hoe zij samenhangen. We gaan op zoek naar manieren waarop je terug in het leven kan staan op de wijze die je verlangt. Tijdens de therapie wordt niet enkel stilgestaan bij de moeilijke kanten van iemands verhaal, maar ook bij diens sterke kanten.

In de spreekkamer werkt Rosa met jongeren en volwassenen.

Erkenningsnummer psychologencommissie: 902117066

E-mail: rosa@despreekkamer.be

GSM: 0486 12 00 21