Rosa De Geest

Rosa start momenteel geen nieuwe begeleidingen meer op.

Rosa De Geest studeerde af als klinisch psycholoog in 2013. Nadien doctoreerde ze aan de Universiteit van Gent op de vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspychologie, waar ze ook lesgaf aan studenten klinische psychologie. In haar doctoraat onderzocht ze psychotherapieprocessen aan de hand van kwalitatief onderzoek. Ze behaalde haar doctoraat in 2022.

Rosa vervolledigde haar psychoanalytische therapie-opleiding in 2017 aan de UGent. Gedurende twee jaar werkte ze bij Tejo Gent als vrijwilliger-therapeut met jongeren met uiteenlopende vragen en klachten. In het kader van dit werk volgde ze opleidingen in oplossingsgerichte en narratieve therapie. Hiernaast heeft ze ook ervaring in het werken met jongeren met psychose (in het MPI Le Courtil te Doornik). Ze werkt in bijberoep in de spreekkamer sinds 2018.

De therapie is in de eerste plaats een plek waar jouw verhaal centraal staat. In een eerste verkennend gesprek word je uitgenodigd om op je eigen tempo je vraag of klacht vorm te geven. Er wordt hierbij stilgestaan bij de manier van werken en of deze aansluit bij jouw vraag. Samen bekijken we de verschillende facetten van jouw probleem en hoe zij samenhangen. We gaan op zoek naar manieren waarop je terug in het leven kan staan op de wijze die je verlangt. Tijdens de therapie wordt niet enkel stilgestaan bij de moeilijke kanten van je verhaal, maar ook bij je sterke kanten.

In de spreekkamer werkt Rosa met jongeren en volwassenen.

Erkenningsnummer psychologencommissie: 902117066

E-mail: rosa@despreekkamer.be

GSM: 0486 12 00 21