Wendy

Wendy-DosscheWendy Dossche studeerde af als klinisch psycholoog in 2007 aan de universiteit van Gent. Een deel van haar opleiding volgde zij aan de universiteit van Rennes II (Frankrijk). In 2013 behaalde zij bijkomend een getuigschrift psychoanalytische therapie aan de universiteit van Gent. Zij werkte 2 jaar in het psychiatrisch ziekenhuis Onze Lieve Vrouw op een afdeling voor mensen met een psychotische problematiek. Sinds 2009 werkt zij als psycholoog/psychotherapeut in het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Noord-West-Vlaanderen met volwassenen en ouderen. Daarnaast is zij verbonden als praktijkassistent op de vakgroep psychoanalyse en raadplegingspsychologie aan de universiteit van Gent.

De stap naar een psycholoog is niet altijd vanzelfsprekend. U kan contact opnemen voor een verkennend gesprek waarin er ruimte wordt gemaakt om de klachten en verwachtingen onder woorden te brengen. Daarin bespreekt zij met u de manier van werken, rekening houdend met het tempo en de eigenheid van de persoon die zich aanmeldt.

Psychotherapie betekent in dialoog gaan, in de eerste plaats met jezelf, om antwoorden te vinden of tot andere keuzes te komen in het leven. Het is een zoektocht die moed vraagt om door te zetten. In die zoektocht word je ondersteund, door onbevooroordeeld beluisterd te worden. Doorheen vragen, hypotheses en interpretaties helpt Wendy mee uitzoeken wat er toe doet voor jou. Op die manier kan je komen tot andere keuzes of ‘verandering’. Psychische problemen, gebeurtenissen en ervaringen kunnen doorheen de gesprekken op een andere manier begrepen of verwerkt worden.

Zij werkt met jongvolwassenen, volwassenen en ouderen. Indien aangewezen kan er gewerkt worden met mensen uit de directe omgeving.

Erkenningsnummer psychologencommissie: 701114156

E-mail: wendy@despreekkamer.be

GSM: 0499 152 103