Ruth

RuthRuth Inslegers is klinisch psycholoog/psychotherapeute. Zij studeerde af als klinisch psychologe in 2007 en behaalde haar getuigschrift psychoanalytische therapie in 2010 aan de universiteit van Gent. Een jaar later rondde ze haar doctoraat in de psychologie af. Ze werkt reeds acht jaar aan de vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie aan de Universiteit Gent waar ze onderzoek naar psychotherapieprocessen combineert met haar onderwijsopdrachten. Daarnaast werkt ze sinds 2012 als klinisch psycholoog/ psychotherapeute in een privépraktijk. In de Spreekkamer wil ze een veilige ruimte crëeren waar u terecht kan om de moeilijkheden die u ervaart te verwoorden. Vanuit een respectvolle en open houding gaat ze samen met u op zoek naar een geschikte manier om uw verhaal te bespreken en de moeilijkheden waarop u botst te bewerken.

Psychotherapie is voor Ruth mensen vanuit hun eigen verhaal de mogelijkheid geven nieuwe wegen in te slaan of op een andere manier om te gaan met hindernissen op hun pad. In de therapie zal ze steeds rekening houden met de eigenheid van elke persoon om samen aan de slag te gaan met zijn/haar uniek verhaal.

Ruth werkt in de Spreekkamer met jong-volwassenen en volwassenen en ouderen.

Erkenningsnummer psychologencommissie: 842111340

E-mail: ruth@despreekkamer.be

GSM: 0472 70 82 38