Michiel

Michiel is als medewerker van het Mobiel Care Team verbonden aan het Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge. Vanuit deze functie heeft hij ervaring met de ondersteuning van kinderen en jongeren binnen een niet-residentiële context. Daarnaast volgt hij een postgraduaat tot psychoanalytisch therapeut aan de Universiteit van Gent. Eerder behaalde hij een diploma van maatschappelijk werk aan de Arteveldehogeschool. In de Spreekkamer werkt hij als psychotherapeut met volwassenen. In beide functies ervaart Michiel dagelijks de kwetsbaarheden waarmee vele mensen te maken krijgen.

Doorheen het leven kan men geconfronteerd worden met vragen rond zichzelf of over anderen. Dikwijls loopt men vast doordat vroegere antwoorden op één of andere manier onvoldoende zijn. Soms lijken deze ook geheel te ontbreken. Vaak is het op dat moment waarbij men niet langer weet wat te denken, te voelen, of hoe te reageren, dat de stap naar een psychotherapeut kan worden gezet. Door middel van het spreken wordt er dan op zoek gegaan naar antwoorden die het leven opnieuw dragelijker maken. Michiel hecht er veel belang aan om ieder persoon die hiermee geconfronteerd wordt in zijn eigenheid te beluisteren met veel respect voor de vragen die iemand hierbij heeft.

In de spreekkamer werkt Michiel met jongeren en volwassenen.

E-mail: michiel@despreekkamer.be

GSM: 0499 60 90 23

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren