Hilde

Hilde Van DurmeHilde Van Durme is kinderpsycholoog/psychotherapeute. Ze studeerde af als ontwikkelings- en klinisch psycholoog en specialiseerde zich in het therapeutisch werken met kleine kinderen. Ze heeft een grote voorliefde voor het werken met peuters/kleuters en lagereschoolkinderen. Naast het werk als therapeut werkt Hilde Van Durme als psycholoog in het kinderdagverblijf Roodebeek in Brussel en geeft ze voor het VCOK vormingen over ‘kleinekinderonderwerpen’ aan begeleiders, onthaalouders en ouders.

In het therapeutisch werk met kinderen worden ouders steeds betrokken. Ouders en kinderen komen doorgaans samen voor het eerste gesprek. Daarna wordt samen bekeken wat de beste weg is om te gaan.

Bij hele kleine kinderen komen ouder(s) en kind samen. Zo krijgt iedereen ruimte om te spreken. Ouders met taal, kinderen ook met tekenen of spel.

Vanaf ongeveer 5 jaar kan een kind ook alleen komen, ouders al dan niet in de wachtkamer. Ouders worden dan regelmatig uitgenodigd om samen te spreken over hun kind en zijn evolutie.

Hilde kan momenteel geen nieuwe aanmeldingen opnemen.

E-mail: hilde@despreekkamer.be

GSM: 0473 480 580