Herbert

Herbert-BeuselingHerbert Beuseling is klinisch psycholoog/psychotherapeut. Hij studeerde in 2001 af als klinisch psycholoog. Daarna volgde hij nog een opleiding Theaterwetenschappen en volgt hij de opleiding tot psychoanalytisch therapeut aan de Universiteit Gent.

Naast zijn werk binnen De Spreekkamer, werkt Herbert sinds 2004 als psycho-pedagogisch consulent bij het Vrij CLB Waas en Dender. Al meer dan tien jaar werkt hij met kinderen en jongeren die kampen met diverse moeilijkheden, o.a. emotionele en/of gedragsmoeilijkheden. Eveneens ligt een groot accent op het werken met de ‘omgeving’ van de leerling: de leerkrachten, de ouders en eventueel betrokken hulpverleners. Herbert was eveneens aan de slag als theatermaker. Hij creëerde heel wat voorstellingen samen met kinderen, jongeren, amateurs en mensen met een beperking.

In De spreekkamer werkt Herbert met kinderen, jongeren en volwassenen.

Erkenningsnummer psychologencommissie: 781108367

E-mail: herbert@despreekkamer.be

GSM: 0486 214 967