Eerste gesprek

Via e-mail of telefoon kan u contact opnemen met De Spreekkamer of één van de therapeuten om een eerste afspraak te maken. Binnen een veilige context van een therapeutische setting met beroepsgeheim wordt tijdens het eerste gesprek geluisterd naar de reden (en) van uw komst, uw twijfels, vragen en verwachtingen. Daarnaast wordt er informatie gegeven over de manier van werken.

Tijdens het proces staat het u steeds vrij om de therapie te beëindigen.