Duur

Hoe het therapieproces verloopt en hoe lang een therapie duurt is bij elke therapie verschillend. Niettemin wordt aangestuurd op één sessie per week.

De duur van een sessie wordt bepaald door het verloop ervan maar heeft gewoonlijk een maximale duur van 45 minuten. Eerste gesprekken vormen daarop soms een uitzondering en kunnen meer tijd in beslag nemen.