Michiel

Michiel Janssens studeerde in 2014 af als maatschappelijk werker aan de Arteveldehogeschool. Vanuit zijn job als bemiddelaar bij GTB (gespecialiseerde dienst voor trajectbepaling en -begeleiding) ondersteunt hij werkzoekenden met een beperking en/of psychische problemen richting aangepast werk. Vanuit de ontmoetingen met deze mensen en het beluisteren van hun verhaal ontstond gaandeweg het verlangen om zich verder te verdiepen in de geestelijke gezondheidszorg.

Michiel doorliep een klinische stage in het psychiatrisch centrum Sleidinge en volgt sinds 2016 de opleiding tot psychoanalytisch therapeut aan de Universiteit van Gent.

Spreken over psychische klachten is niet eenvoudig. De angst om niet ernstig genomen te worden of geremd zijn om te verwoorden wat je voelt, kan ertoe leiden dat je moeilijk aansluiting vindt met je omgeving.
In De Spreekkamer tracht Michiel in de eerste plaats een ruimte te creëren waar de persoon in vertrouwen vrijuit kan spreken over hetgeen hij of zij ervaart. In therapie gaat de persoon  op zoek naar betekenis achter de klacht om deze opnieuw dragelijk te maken.

In de spreekkamer werkt Michiel met jongeren en volwassenen.

E-mail: michiel@despreekkamer.be

GSM: 0499 60 90 23

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren